Սուրեն Զոլյանի “On Semantic Tools of Construction of Historical Memory (in Movses Khorenatsi’s History of Armenia)” հոդվածը հրապարակվել է Narratives in East Asia and Beyond: An Interdisciplinary Perspective on Using Narratives as a Research Method ժողովածուում

Սուրեն Զոլյանի “On Semantic Tools of Construction of Historical Memory (in Movses Khorenatsi’s History of Armenia)” հոդվածը հրապարակվել է Narratives in East Asia and Beyond ժողովածուում:

Փիլիսոփայության, ազգագրական հետազոտությունների, լեզվաբանության, քաղաքական գիտությունների, միջազգային հարաբերությունների և տարածքային ուսումնասիրությունների ոլորտների գիտնականները փորձում են հասկանալ, թե ինչպես մոտենալ, հասկանալ և օգտագործել նարատիվների սոցիալական կառույցներն ու փոխազդեցությունները: Հատորը անդրադառնում է մի շարք հարցերի, ներառյալ. Ինչպե՞ս կարող են պատմողական ուսումնասիրությունները ընդլայնել և խորացնել այլ ոլորտներում հետազոտությունների շրջանակը: