Գիտական խմբի անդամները ելույթ են ունեցել “Limits of Empires: Identities on the Borders of World Systems” գիտաժողովի շրջանակներում

2022 թ. հոկտեմբերի 12-ին ՀՌՀ-ում մեկնարկեց «Կայսրությունների սահմանները. ինքնությունները համաշխարհային համակարգերի սահմաններին» միջազգային համաժողովը։ Գիտաժողովը կազմակերպել էին Ռուս-հայկական համալսարանը, Պատմության դպրոցը, Կորկի համալսարանական քոլեջը (Իռլանդիա), ՀՀ ԳԱ պատմության ինստիտուտը։

Համաժողովի մասնակիցները քննարկեցին աշխարհ-կայսրությունների սահմաններում գտնվող անհատների և ամբողջ ժողովուրդների ու ազգերի ինքնության հարցեր՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով եկեղեցու և գրչության դերին սահմանամերձ երկրներում ինքնության պահպանման գործում։