Սուրեն Զոլյանի “On Semantic Tools of Construction of Historical Memory (in Movses Khorenatsi’s History of Armenia)” հոդվածը հրապարակվել է Narratives in East Asia and Beyond: An Interdisciplinary Perspective on Using Narratives as a Research Method ժողովածուում

Սուրեն Զոլյանի “On Semantic Tools of Construction of Historical Memory (in Movses Khorenatsi’s History of Armenia)” հոդվածը հրապարակվել է Narratives in East Asia and Beyond ժողովածուում: Փիլիսոփայության, ազգագրական հետազոտությունների, լեզվաբանության, …

Հրապարակվել է «Մաշտոցի և Վուլֆիլայի դերը նոր քաղաքակրթական ինքնության ձևավորման գործում» հոդվածը

Գիտական խմբի անդամներ՝ Երվանդ Մարգարյանը և Լուսինե Մարգարյանը, հրապարակել են «Մաշտոցի և Վուլֆիլայի դերը քաղաքակրթական նոր ինքնության ձևավորման գործում» հոդվածը: Հոդվածը նվիրված է 4-5-րդ դարերի սահմանագծի երկու լուսավորչական շարժումներին — …

Սուրեն Զոլյանը մասնակցել է «Սոցիոմշակութային տարածության հայեցակարգերը. Բալկանները և Կովկասը կենտրոնում» միջազգային գիտաժողովին

Սուրեն Զոլյանը մասնակցել է «Սոցիոմշակութային տարածության հայեցակարգերը. Բալկանները և Կովկասը կենտրոնում» միջազգային գիտաժողովին: Միջացառման արդյունքում հրապարկավել է թեզիսների ժողովածու: