Project news

Suren Zolyan's article "On Semantic Tools of Construction of Historical Memory (in Movses Khorenatsi's History of Armenia)" was published in Narratives in East Asia and Beyond. In An Interdisciplinary Perspective on Using Narratives as a Research Method

Suren Zolyan's article "On Semantic Tools of Construction of Historical Memory (in Movses Khorenatsi's History of Armenia)" was published in Narratives in East Asia and Beyond proccedings...

Լուսինե Մարգարյանը ներկայացրել է “Preaching Christianity and dealing with identity of indigenous people in Ireland, Armenia, and other peripheral areas of the Roman world” զեկույցը

 2023 թ․ հուլիսի 19 Քասլքութ հաուսում, Իռլանդիա: գիտական խմբի անդամ Լուսինե Մարգարյանը ներկայացրել է “Preaching Christianity and dealing with identity of indigenous people in Ireland, Armenia, and other peripheral areas of …

Գևորգ Պողոսյանը «Սինթեզ» հաղորդման հյուր

«Սինթեզ» հաղորդման շրջանակներում գիտական խմբի անդամ, պրոֆեսոր Գ. Պողոսյանը խոսել է «պատմական հիշողություն» և «ազգային ինքնություն» հասկացությունների կապի, անցյալի ընկալման, սոցհարցումների արդյունքների մասին և այլ կարևոր հարցերի շուրջ:

Հրապարակվել է «Մաշտոցի և Վուլֆիլայի դերը նոր քաղաքակրթական ինքնության ձևավորման գործում» հոդվածը

Գիտական խմբի անդամներ՝ Երվանդ Մարգարյանը և Լուսինե Մարգարյանը, հրապարակել են «Մաշտոցի և Վուլֆիլայի դերը քաղաքակրթական նոր ինքնության ձևավորման գործում» հոդվածը: Հոդվածը նվիրված է 4-5-րդ դարերի սահմանագծի երկու լուսավորչական շարժումներին — …

Սուրեն Զոլյանը մասնակցել է «Սոցիոմշակութային տարածության հայեցակարգերը. Բալկանները և Կովկասը կենտրոնում» միջազգային գիտաժողովին

Սուրեն Զոլյանը մասնակցել է «Սոցիոմշակութային տարածության հայեցակարգերը. Բալկանները և Կովկասը կենտրոնում» միջազգային գիտաժողովին: Միջացառման արդյունքում հրապարկավել է թեզիսների ժողովածու:

Սոցհարցումների արդյունքների ամփոփում ՀՌՀ-ում

Փետրվարի 14-ի Հայ-Ռուսական համալսարանի Պիոտրովսկու լսարանում կազմակերպվել է նախագծի շրջանակներում իրականացված սոցհարցումների արդյունքների ամփոփում և վերլուծություն գիտական խմբի անդամ Գևորգ Պողոսյանի կողմից: Պրոֆեսոր Պողոսյանը ներկայացրել է հայ պատմական հիշողության հիմնական …

Գիտական խմբի անդամները ելույթ են ունեցել “Limits of Empires: Identities on the Borders of World Systems” գիտաժողովի շրջանակներում

2022 թ. հոկտեմբերի 12-ին ՀՌՀ-ում մեկնարկեց «Կայսրությունների սահմանները. ինքնությունները համաշխարհային համակարգերի սահմաններին» միջազգային համաժողովը։ Գիտաժողովը կազմակերպել էին Ռուս-հայկական համալսարանը, Պատմության դպրոցը, Կորկի համալսարանական քոլեջը (Իռլանդիա), ՀՀ ԳԱ պատմության ինստիտուտը։ Համաժողովի …