Ամբողջ տարվա ընթացքում աշխատանքներ են տարվել ոչ վաղ անցյալի նյութի հիման վրա ինքնության պատմությունները նկարագրելու, արդի հայ հասարակությունում սոցիալական հիշողության սոցիոլոգիական վերլուծության, ինչպես նաև էթնիկ, կրոնական և լեզվական փոքրամասնությունների ինտեգրման հիմնախնդիրների վրա;