Հետազոտության ծրագրում նախատեսվում է իրականացնել առաջնային նարատիվներում պատմական իրադարձությունների առկայացման /ակտուալիզացիա/ եղանակների ուսումնասիրություն: Կատարվելու է հայկական  էպոսում, պատմագրության հուշարձաններում և  քաղաքական խոսույթում «ազգ», «հերոս», մենք-նրանք, թշմամի,  «ժամանակ», «պատմություն», «հավաստիություն» մետակոնցեպտների տեսական ու կիռարական վերլուծություն: